Mr.Bronze รูปปั้นทองเหลือง

รูปปั้นเด็กผู้หญิงถือสายยาง

รหัสสินค้า : 88504701163
ขนาด : กว้าง 24 x ยาว 25 x สูง 68 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กผู้หญิงถือบัวรดน้ำ

รหัสสินค้า : 88504701162
ขนาด : กว้าง 24 x ยาว 31 x สูง 58 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นหญิงสาวถือหนังสือและตะกร้า ทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88504801110
ขนาด : กว้าง 57 x ยาว 50 x สูง 144 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กผู้ชายยืนถือพลั่ว

รหัสสินค้า : 88504801109
ขนาด : กว้าง 27 x ยาว 38 x สูง 75 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กผู้ชายถือกล่อง

รหัสสินค้า : 88504801103
ขนาด : กว้าง 46 x ยาว 45 x สูง 119 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กผู้หญิง 2 คนเล่นกระโดดเชือก ทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88504801088
ขนาด : กว้าง 55 x ยาว 94 x สูง 146 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กผู้หญิงถือร่มทองเหลือง(น้ำพุ)

รหัสสินค้า : 88504801086
ขนาด : กว้าง 74 x ยาว 74 x สูง 157 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กชายถือบัวรดน้ำ ทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88501100929
ขนาด : กว้าง 29 x ยาว 74 x สูง 110 cm.
0.00 ฿