Mr.Bronze รูปปั้นทองเหลือง

รูปปั้นน้ำพุเด็กผู้หญิงถือกระถางทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88504801246
ขนาด : กว้าง 28 x ยาว 30 x สูง 78 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กผู้หญิงถือสายยาง

รหัสสินค้า : 88504701163
ขนาด : กว้าง 24 x ยาว 25 x สูง 68 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กผู้หญิงถือบัวรดน้ำ

รหัสสินค้า : 88504701162
ขนาด : กว้าง 24 x ยาว 31 x สูง 58 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กชายถือบัวรดน้ำ ทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88501100929
ขนาด : กว้าง 29 x ยาว 74 x สูง 110 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นน้ำพุเด็กหญิง 3 คน ทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88501100908
ขนาด : กว้าง 96 x ยาว 96 x สูง 80 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กผู้หญิง 2 คน(น้ำพุ)

รหัสสินค้า : 88501100887
ขนาด : กว้าง 37 x ยาว 72 x สูง 106 cm.
0.00 ฿