Mr.Bronze รูปปั้นทองเหลือง

รูปปั้นน้ำพุผู้หญิง 4 ฤดู หัวสิงโต

รหัสสินค้า : 88501100336
ขนาด : กว้าง 135 x ยาว 135 x สูง 230 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นน้ำพุปลากระโทงแทงทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88501100335
ขนาด : กว้าง 22 x ยาว 37 x สูง 66 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นน้ำพุปลาวาฬทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88501100334
ขนาด : กว้าง 52 x ยาว 60 x สูง 95 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นน้ำพุโลมาทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88501100332
ขนาด : กว้าง 28 x ยาว 43 x สูง 80 cm.
0.00 ฿