Mr.Bronze รูปปั้นทองเหลือง

รูปปั้นเด็กผู้หญิงถือร่มทองเหลือง(น้ำพุ)

รหัสสินค้า : 88504801086
ขนาด : กว้าง 74 x ยาว 74 x สูง 157 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กชายถือบัวรดน้ำ ทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88501100929
ขนาด : กว้าง 29 x ยาว 74 x สูง 110 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นน้ำพุเด็กหญิง 3 คน ทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88501100908
ขนาด : กว้าง 96 x ยาว 96 x สูง 80 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กผู้หญิง 2 คน(น้ำพุ)

รหัสสินค้า : 88501100887
ขนาด : กว้าง 37 x ยาว 72 x สูง 106 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นกวางทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88501300799
ขนาด : กว้าง 90 x ยาว 160 x สูง 215 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเสือดาวทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88501300783
ขนาด : กว้าง 30 x ยาว 160 x สูง 80 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นม้ากินหญ้าทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88504800692
ขนาด : กว้าง 50 x ยาว 230 x สูง 140 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นนกกระเรียนทองเหลือง(น้ำพุ)

รหัสสินค้า : 88501100465
ขนาด : กว้าง 42.5 x ยาว 82.5 x สูง 267.5 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นน้ำพุผู้หญิง 4 ฤดู หัวสิงโต

รหัสสินค้า : 88501100336
ขนาด : กว้าง 135 x ยาว 135 x สูง 230 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นจระเข้ทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88501300097
ขนาด : กว้าง 135 x ยาว 387 x สูง 85 cm.
0.00 ฿