Mr.Bronze รูปปั้นทองเหลือง

การส่งของ

     ทางร้านมีบริการจัดส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การส่งสินค้าภายในประเทศจะใช้บริการจัดส่งสินค้าของบริษัทไปรษณีย์เอกชน และไปรษณีย์ไทย โดยมีระยะเวลาจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าภายใน 7 วันทำการนับจากที่บริษัทได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ค่าบริการการจัดส่งต่างจังหวัดคิดตามระยะทางหรือชำระตามค่าใช้จ่ายจริง ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลจัดส่งฟรี

     ส่วนการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ จะใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชน สินค้าทุกชิ้นต้องทำการบรรจุใส่ลังไม้เพื่อป้องกันสินค้าชำรุด แตกหัก เสียหาย โดยลูกค้าสามารถจัดหาบริษัทขนส่งเองได้ หรือให้ทางร้านจัดหาบริษัทขนส่งให้ ซึ่งลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าบรรจุลังไม้และค่าขนส่งเองเต็มจำนวน หรือตามตกลง แต่หากลูกค้ายืนยันจะไม่บรรจุสินค้าลงลังไม้ การรับผิดชอบความเสียหายของสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขของทางร้าน ระยะเวลาการขนส่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรือเป็นเดือน

เงื่อนไขการจัดส่ง

- ทางร้านจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า และลูกค้าได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางร้าน
- การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า
- สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว หากเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมากจากการระบุสถานที่จัดส่งไม่ถูกต้อง ค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
- ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดไว้(อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย) ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์
- ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ทั้งนี้อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- การจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุลังไม้เพื่อป้องกันสินค้าชำรุด แตกหัก เสียหาย หากลูกค้ายืนยันจะไม่นำสินค้าบรรจุลังไม้ ความเสียหายที่เกิดกับสินค้าให้ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

  • แชร์ :