Mr.Bronze รูปปั้นทองเหลือง

การสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้า

     ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการของเรา โดยผ่านช่องทางดังนี้

- Line : @mr.bronze
- โทรศัพท์ : 084-499-9692 , 083-495-4192 , 084-854-8870
- Email : contact@misterbronze.com , mr.bronze999@hotmail.com
- Facebook : Mr.Bronze (Made to order)

     เรามีรูปแบบสินค้า และบริการ ได้แก่ สินค้าสั่งผลิต สินค้าพร้อมขาย และบริการทำสี-ซ่อมสี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สินค้าสั่งผลิต

1.1. สินค้ามีพิมพ์แล้ว จะเป็นสินค้าที่ได้ทำการผลิตและจัดทำแม่พิมพ์ไว้แล้ว สามารถหล่อทองเหลืองเป็นชิ้นงานได้เลยและทำสี มีขั้นตอนการสั่งซื้อ ดังนี้

- ลูกค้าวางเงินมัดจำ 50% ของยอดสั่งซื้อ ก่อนทำการผลิต
- ระยะเวลาผลิต 7-15 วัน (ประเมินจากสินค้า 1 ชิ้น) ระยะเวลาผลิตจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า และขนาดของชิ้นงาน
- สินค้าพร้อมจัดส่ง ลูกค้าตรวจสอบสินค้า และชำระอีก 50% ที่เหลือ

1.2. สินค้าสั่งผลิตใหม่ จะเป็นสินค้าผลิตตามแบบ โดยลูกค้าจะมีแบบมาให้ผลิตหรือให้เราออกแบบ สินค้าผลิตใหม่จะมีกระบวนการตั้งแต่ ปั้นพิมพ์ -> ถอดพิมพ์ยาง -> เททอง -> ทำสี มีขั้นตอนการสั่งซื้อ ดังนี้

- ลูกค้าส่งแบบ ขนาดสินค้าที่ต้องการ เพื่อประเมินราคาผลิต
- ยืนยันเรื่องแบบและราคา ลูกค้าวางเงินมัดจำ 30% ของยอดสั่งซื้อ ก่อนทำการปั้นพิมพ์และถอดพิมพ์
- เมื่อปั้นพิมพ์และถอดพิมพ์เสร็จ ลูกค้าชำระอีก 40% ของยอดสั่งซื้อ ทำการเททอง(หล่อทองเหลือง) และทำสี
- สินค้าพร้อมจัดส่ง ลูกค้าตรวจสอบสินค้า และชำระอีก 30% ที่เหลือ

2. สินค้าพร้อมขาย

สินค้าพร้อมขาย จะเป็นสินค้าที่ทางร้านจัดทำและมีสต๊อกพร้อมขาย มีขั้นตอนการสั่งซื้อ ดังนี้

- เลือกสินค้า และติดต่อพนักงานขาย
- ลูกค้าชำระ 100% ของยอดสั่งซื้อ ก่อนทำการจัดส่งสินค้า
- ทางร้านทำการจัดส่งสินค้า

3. บริการทำสี-ซ่อมสี

บริการทำสี จะเป็นการให้บริการในส่วนของลูกค้าที่มีชิ้นงานทองเหลืองอยู่แล้ว และต้องการทำสีชิ้นงานใหม่ หรือเปลี่ยนสีใหม่ มีขั้นตอนการจ้างทำ ดังนี้

- ลูกค้าส่งภาพชิ้นงาน พร้อมระบุขนาดสินค้าและสีที่ต้องการ เพื่อประเมินราคาค่าบริการ
- เมื่อยืนยันเรื่องสี ลูกค้าวางเงินมัดจำ 50% ของยอดค่าบริการ
- ลูกค้านำชิ้นงานมาให้ที่โรงงาน หรือจัดจ้างให้ทางร้านไปรับชิ้นงาน หรือให้ทางร้านจัดส่งทีมทำงานไปทำงาน ณ จุดที่ตั้งสินค้า(กรณีที่เป็นชิ้นงานขนาดใหญ่ ขนย้ายลำบาก)
- ระยะเวลาทำสี 2-5 วัน หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงานและสีที่ต้องการ
- ทำสีเสร็จ ลูกค้าตรวจสอบและชำระอีก 50% ที่เหลือ

  • แชร์ :