Mr.Bronze รูปปั้นทองเหลือง

การชำระเงิน

     ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้า+ค่าขนส่ง(หากทางร้านเรียกเก็บ) โดยการชำระเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งทางร้านจะทำการส่งเลขที่บัญชีธนาคารให้ลูกค้าชำระเงินก่อนทำการจัดส่งสินค้าหรือก่อนผลิตสินค้า-บริการ

  • แชร์ :