Mr.Bronze รูปปั้นทองเหลือง
งานเก่าเล่าใหม่ เจ้าแม่กวนอิมทองเหลือง สูง 4 เมตร
13 ต.ค. 2558 3,594 ครั้ง

เจ้าแม่กวนอิมทองเหลือง Mr. Bronze

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมทองเหลือง สูง 4 เมตร

     รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมทองเหลือง ถือเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงชิ้นแรกของ Mr. Bronze และเป็นงานชิ้นใหญ่ชิ้นแรก ทำด้วยทองเหลือง จากนั้นทำสี เป็นงานที่เสร็จมาหลายปีแล้ว แต่ยังถือเป็นความภาคภูมิใจค่ะ 

เจ้าแม่กวนอิมทองเหลือง Mr. Bronze

ปั้นขึ้นรูปด้วยขี้ผึ้งค่ะ

เจ้าแม่กวนอิมทองเหลือง Mr. Bronze

ติดตั้งค่ะ

  • แชร์ :