Mr.Bronze รูปปั้นทองเหลือง

รูปปั้นเด็กผู้ชายยืนถือพลั่ว

รหัสสินค้า : 88504801109
ขนาด : กว้าง 27 x ยาว 38 x สูง 75 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กผู้ชายถือกล่อง

รหัสสินค้า : 88504801103
ขนาด : กว้าง 46 x ยาว 45 x สูง 119 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กผู้หญิง 2 คนเล่นกระโดดเชือก ทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88504801088
ขนาด : กว้าง 55 x ยาว 94 x สูง 146 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กผู้หญิงถือร่มทองเหลือง(น้ำพุ)

รหัสสินค้า : 88504801086
ขนาด : กว้าง 74 x ยาว 74 x สูง 157 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กชายถือบัวรดน้ำ ทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88501100929
ขนาด : กว้าง 29 x ยาว 74 x สูง 110 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นน้ำพุเด็กหญิง 3 คน ทองเหลือง

รหัสสินค้า : 88501100908
ขนาด : กว้าง 96 x ยาว 96 x สูง 80 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นเด็กผู้หญิง 2 คน(น้ำพุ)

รหัสสินค้า : 88501100887
ขนาด : กว้าง 37 x ยาว 72 x สูง 106 cm.
0.00 ฿

รูปปั้นสไตล์ยุโรป

รหัสสินค้า : 88501200828
ขนาด : -
0.00 ฿